NOW en de dansschool

Samen hebben we Corona overleefd, en het liefst sluiten we dat boek definitief. In die tijd trok iedereen zijn eigen plan, en het was niet altijd veilig om kanttekeningen te plaatsen. Toch verschijnt nog af en toe jurisprudentie over subsidies die in die tijd zijn aangevraagd. Boeiend, als voorbereiding op de volgende keer.

Jeroen van Rossum

4/19/20232 min read

NOW en de dansschool

Samen hebben we Corona overleefd, en het liefst sluiten we dat boek definitief. In die tijd trok iedereen zijn eigen plan, en het was niet altijd veilig om kanttekeningen te plaatsen. Toch verschijnt nog af en toe jurisprudentie over subsidies die in die tijd zijn aangevraagd. Boeiend, als voorbereiding op de volgende keer.

Deze maand deed de rechter een uitspraak over software-abonnementen, en de ondernemer kreeg ongelijk. Zelf heb ik veel te doen met dansscholen, en die hadden voordeel gehad bij de afwegingen die de rechter maakt.

De traditionele Stijldansschool verkoopt voor aanvang van het seizoen cursussen van een jaar, bestaande uit 30 wekelijkse lessen. Vrijwel de volledige jaaromzet komt terecht in de aangifte BTW over het derde kwartaal. Ligt je bedrijf vervolgens stil in de periode van december tot en met mei, dan kun je niet met je aangiften BTW aantonen dat je in die periode minder omzet had dan normaal. Sorry, voor deze steunmaatregel komt u niet in aanmerking.

Bij dat softwarebedrijf speelde een vergelijkbaar probleem: alle klanten betalen in januari eenmalig een bedrag, en mogen vervolgens het gehele jaar de diensten gebruiken. Het Ministerie heeft nu gelijk gekregen in haar stelling dat die jaaromzet netjes verdeeld kan worden over de twaalf maanden van het jaar, waardoor de omzet helemaal niet kleiner was dan in andere jaren.

Zoals bij dat softwarebedrijf de volledige omzet netjes verdeeld mocht worden over de twaalf maanden van een kalenderjaar, zo kan dan natuurlijk ook bij een dansschool.

Zelf denk ik met wat rekenwerk nog een stapje verder te kunnen. Je weet namelijk van iedere leerling precies hoeveel die betaalt, en voor hoeveel lessen dat is. In gemakkelijke getallen: 300 euro voor een cursus van 30 lessen is 10 euro per les. Blijkt eenvoudig uit de administratie op welke lessen iemand aanwezig was (dus inclusief absentie en vervangende lessen), of houden we het op het gewone lesrooster? Deze week verwacht ik volgens het gewone lestrooster 200 leerlingen, iedere les is 10 euro waard, dus ik lever deze week 2.000 euro aan diensten. In werkelijkheid zijn de getallen vast ingewikkelder. Is het daardoor ondoenlijk?

Voor wie zich afvraagt hoe je dat in de boekhouding zet, daar heb je professionals voor. Ik geef een tip: OHW of VUB. Veel plezier ermee.