Inflatie

Breed wordt in het nieuws uitgemeten dat de prijzen alweer zijn gestegen, omdat de inflatie in april nog meer gestegen is. Sorry mensen, dat is maar beperkt waar.

Jeroen van Rossum

5/2/20232 min read

Ik stoor mij aan het gebrekkige begrip van statistieken in de journalistiek.

Breed wordt in het nieuws uitgemeten dat de prijzen alweer zijn gestegen, omdat de inflatie in april nog meer gestegen is. Sorry mensen, dat is maar beperkt waar.

Als illustratie heb ik even een grafiekje gemaakt van de cijfers van het CBS.

Als blauwe lijn heb ik de CPI (consumenten prijs index) van het CBS weergegeven, met het jaar 2015 als basis. Jawel, dit was in 128,25 in oktober 2022, wat betekent dat in oktober 2022 de prijzen 28,25% hoger waren dan in januari 2015. Met name de prijzen van brandstof waren in oktober 2022 extreem hoog. Je ziet dat de blauwe lijn in de er op volgende maanden daalt, wat betekent dat het leven toen goedkoper werd.

Hoeveel goedkoper werd het leven? Dat heb ik maand voor maand weergegeven met een bruine lijn. Ligt die lijn boven de 100 dan was het leven duurder dan de voorgaande maand, ligt de lijn onder de 100 dan was het leven goedkoper dan de voorgaande maand. Zo lag de maandindex in november 2022 op 96,96 wat betekent dat het leven 3% goedkoper was geworden. In januari 2023 lag de maandindex op 98,62 dus waren de prijzen 1,38% gedaald ten opzichte van een maand eerder.

Om de betekenis extreem zichtbaar te maken heb ik er een grijze lijn bij gezet: gesteld dat de maandelijkse indexmutatie een geheel jaar zou doorzetten, hoe zouden de prijzen zich dan ontwikkelen? Met prijsontwikkelingen als in maart 2022 zou je op 53,49% inflatie per jaar komen, zoals je met prijsontwikkelingen als in november 2022 op 30,97% deflatie (verlaging van prijzen) zou uitkomen.

Zullen we het er op houden dat prijzen gelukkig niet iedere maand evenveel veranderen? En jawel, gelijktijdig met het begin van de huidige oorlog in Oekraïne lijkt ons leven in een klap 10% duurder geworden te zijn. Dat doet pijn, veel pijn, maar houd op met doen alsof de prijzen iedere maand weer excessief stijgen.